วัดแชกงหมิว

กังหันตั้งโต๊ะ 4 นิ้ว “วัดแชกงหมิว 沙田車公廟” กังหันเปลี่ยนชีวิต เมื่อหมุนแล้วนำพาอำนาจและความโชคดีมาให้ เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

คนรวย,คนเริ่มทำธุรกิจ มูที่นี่จะสำเร็จ ข้ามน้ำข้ามทะเลมา ประเทศฮ่องกง ณ วัดแชกุงหมิว ด้วยพรอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้านักรบเอก “แช กง” ซึ่งเป็นนักรบในราชวงศ์ซึ่งผู้มีฝีมือเก่งกาจในการต่อและออกรบ เป็นแม่ทัพปราบศึก ใครมาขอพรมัก จะสำเร็จในการทำธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง ของคนทำธุรกิจในประเทศไทย ให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะไปฮ่องกงแล้วมามูที่นี่จะสำเร็จตามที่ขอไว้ร่ำรวยมานักต่อนักแล้ว วัดแชกงหมิวสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง [..]

กังหันพกพา “วัดแชกงหมิว” กังหันเปลี่ยนชีวิต เมื่อหมุนแล้วนำพาอำนาจและความโชคดีมาให้ เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม (Che Kung Temple) เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง ของคนทำธุรกิจในประเทศไทย ให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะไปฮ่องกงแล้วมามูที่นี่จะสำเร็จตามที่ขอไว้ร่ำรวยมานักต่อนักแล้ว วัดแชกงหมิวสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ ความหมายของใบพัดทั้ง 4 ใบตามความเชื่อของคนจีน กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาช่วยดึงดูดนำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป ใบที่ 1 เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยใบที่ [..]