ไหว้อาเนี้ย

ศาลเจ้าแม่กวนอิม สถานที่ เจ้เล้ง ดอนเมือง กรุงเทพ (ที่ลับ)

เราเชื่อเรื่องพลังงานคนรวยไหม ถ้าเราได้ไปไหว้ในสถานที่คนรวยเขาทำกิจการค้าขายขึ้น ในสถานที่นั้นมักจะให้พลังงานแห่งความโชคดีกับคนที่ไปไหว้บ้างจะไปไหม? ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้เล้ง มีดังนี้: การตั้งศาลเจ้า: ศาลเจ้าแม่กวนอิม ซอยวิภาวดีรังสิต 74 ศาลเจ้าแม่กวนอิมได้ถูกสร้างขึ้นภายในร้านเจ้เล้ง เพื่อเป็นที่สักการบูชาและเคารพนับถือของผู้คน ความเชื่อและศรัทธา: ผู้คนให้ความเคารพนับถือและศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิม เนื่องจากเชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตากรุณา และสามารถช่วยเหลือคนที่มาขอพรได้ ความสำคัญต่อร้านเจ้เล้ง: ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อร้านเจ้เล้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ที่ผู้คนต่างมาสักการะและขอพร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตราสินค้า กิจกรรมและงานบุญ: ร้านเจ้เล้งมักจะมีการจัดกิจกรรมและงานบุญประจำปี เช่น [..]

ตำหนักพระแม่กวนอิมพันมือ โชคชัย4 เขตลาดพร้าว

เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ใครได้ไปสักการะขอพรที่ โชคชัย 4 ลาดพร้าว แล้วได้ขึ้นไปตำหนักเจ้าแม่กวนอิม จนถึงสถานที่กราบไหว้ Mandala ที่มีพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกอยู่บนชั้นบนสุดยอดตำหนักแล้วเดิมลงมาจนถึงชั้นใต้ดินจะบอกได้คำเดียวว่า Unseen ประเทศไทยอยู่เพียงแค่ โชคชัย 4 ลาดพร้าว [..]