ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าแม่กวนอิม สถานที่ เจ้เล้ง ดอนเมือง กรุงเทพ (ที่ลับ)

เราเชื่อเรื่องพลังงานคนรวยไหม ถ้าเราได้ไปไหว้ในสถานที่คนรวยเขาทำกิจการค้าขายขึ้น ในสถานที่นั้นมักจะให้พลังงานแห่งความโชคดีกับคนที่ไปไหว้บ้างจะไปไหม? ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้เล้ง มีดังนี้: การตั้งศาลเจ้า: ศาลเจ้าแม่กวนอิม ซอยวิภาวดีรังสิต 74 ศาลเจ้าแม่กวนอิมได้ถูกสร้างขึ้นภายในร้านเจ้เล้ง เพื่อเป็นที่สักการบูชาและเคารพนับถือของผู้คน ความเชื่อและศรัทธา: ผู้คนให้ความเคารพนับถือและศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิม เนื่องจากเชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตากรุณา และสามารถช่วยเหลือคนที่มาขอพรได้ ความสำคัญต่อร้านเจ้เล้ง: ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อร้านเจ้เล้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ที่ผู้คนต่างมาสักการะและขอพร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตราสินค้า กิจกรรมและงานบุญ: ร้านเจ้เล้งมักจะมีการจัดกิจกรรมและงานบุญประจำปี เช่น [..]

เจ้าแม่กวนอิม วัดบางสะแกนอก จัดตั้งมามากกว่า 40 ปี

เท่าที่จำความได้ ตั้งแต่เกิดมาใน พื้นที่ตลาดพลู วัดที่ไปบ่อยที่สุดคงเป็นวัดบางสะแกนอก มีตั้งแต่ฉายหนังกางแปลง ,งานวันเด็ก งานอื่น ๆ ซึ่งช่วงนั้นเจ้าอาวาสที่อยู่ที่วัดนี้ ได้รับการแต่งตั้งค่อนข้างบ่อย แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปคนเก่าคนแก่ที่เคยเช่าบ้านแถวนั้นอยู่ หมดสัญญาเซ้ง, ตาย ย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวเยอะ สิ่งปลูกสร้างคอนโดก็มาปลูกข้าง ๆ วัดซึ่งก็มีข่าวคราวกันครั้งที่แล้วเรื่องการสวดมนต์ทำวัดดังส่งเสียงไปที่คอนโดจนเป็นเรื่องราวขึ้นมาแต่สิ่งนึงในความทรงจำที่ยังอยู่ดีก็คือ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดบางสะแกนอก หรือ คนเฒ่าคนแก่จะเรียกอาเนี้ย ถ้านับอายุตัวเองจำความได้ [..]

ปี 2566 ปีแห่ง พระอวโลติเกศวรพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม

ปี 2566 ปีแห่งพระอวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม ณ ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้า โรงพยาบาลเทียนฟ้า เยาวราช การบนบานพระโพธิสัตว์กวนอิม ขอทุกสิ่งเป็นจริงได้ ถ้าเจ้าบนบานขออย่างถูกวิธี กวนอิม มีความหมายว่า ตาดู หูฟัง ( ผู้ที่เงี่ยหูฟังต่อทุกคำขอของมนุษย์โลก ) บนบานศาลกล่าวต่อเจ้าแม่กวนอิม ขอเรื่องการงาน การเงิน ความรัก คู่ครอง [..]

ตำหนักพระแม่กวนอิมพันมือ โชคชัย4 เขตลาดพร้าว

เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ใครได้ไปสักการะขอพรที่ โชคชัย 4 ลาดพร้าว แล้วได้ขึ้นไปตำหนักเจ้าแม่กวนอิม จนถึงสถานที่กราบไหว้ Mandala ที่มีพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกอยู่บนชั้นบนสุดยอดตำหนักแล้วเดิมลงมาจนถึงชั้นใต้ดินจะบอกได้คำเดียวว่า Unseen ประเทศไทยอยู่เพียงแค่ โชคชัย 4 ลาดพร้าว [..]