แก้ของ,โดนของ

บันทึกประสบการณ์ บูชางั่งเขมร,งั่งไทย พระกระดูกผีวัดโพธิ์ ผลกระทบต่าง ๆ ของตัวเองสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การนำไปจำเริญ,กลับส่งคืนวัด สู่การเขียนเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ต้องการนำมาบูชา

เรื่องเล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่าของตัวเองทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง เป็นเหตุการณ์ ในปี 2021-2022 (2 ปีย้อนหลัง) ก่อนจะไปถึงเรื่องของแรง เช่น งั่ง นั้น เล่าที่มาส่วนตัวก่อนเป็นคนที่ชอบไหว้พระ นั่งสมาธิ ทำบุญ เดินสายไปวัดต่าง ๆ ตามแต่ละสถานที่ แล้วก็มักจะเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ของวัดที่ได้ไปมามีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้าง เช่น องค์พระประทาน,หลวงพ่อยุคเก่าที่คนเคารพศรัทธา , ศิลปะในอุโบสถ [..]