ศาลเจ้าแม่กวนอิม สถานที่ เจ้เล้ง ดอนเมือง กรุงเทพ (ที่ลับ)

ศาลเจ้าแม่กวนอิมเจ้เล้ง ดอนเมือง

เราเชื่อเรื่องพลังงานคนรวยไหม ถ้าเราได้ไปไหว้ในสถานที่คนรวยเขาทำกิจการค้าขายขึ้น ในสถานที่นั้นมักจะให้พลังงานแห่งความโชคดีกับคนที่ไปไหว้บ้างจะไปไหม?

ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้เล้ง มีดังนี้:

การตั้งศาลเจ้า: ศาลเจ้าแม่กวนอิม ซอยวิภาวดีรังสิต 74

ศาลเจ้าแม่กวนอิมเจ้เล้ง ดอนเมือง
ศาลเจ้าแม่กวนอิมเจ้เล้ง ดอนเมือง

ศาลเจ้าแม่กวนอิมได้ถูกสร้างขึ้นภายในร้านเจ้เล้ง เพื่อเป็นที่สักการบูชาและเคารพนับถือของผู้คน

ความเชื่อและศรัทธา:

ผู้คนให้ความเคารพนับถือและศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิม เนื่องจากเชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตากรุณา และสามารถช่วยเหลือคนที่มาขอพรได้

ความสำคัญต่อร้านเจ้เล้ง:

ศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญต่อร้านเจ้เล้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ที่ผู้คนต่างมาสักการะและขอพร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตราสินค้า

กิจกรรมและงานบุญ:

ร้านเจ้เล้งมักจะมีการจัดกิจกรรมและงานบุญประจำปี เช่น การบวงสรวงศาลเจ้า เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าแม่กวนอิม ดังนั้น ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้เล้ง จึงมีความสำคัญและความเป็นมาอย่างยาวนานร่วมกับร้านเจ้เล้ง และเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจำนวนมาก

🙏 วิธีการกราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้เล้ง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

🙏 เตรียมธูป 3 ดอก, 1 เทียน และเงินบริจาค

🙏 เดินไปยังหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมอย่างเชื่อมั่น และร่วมสวดมนต์ขอพร

🙏 จุดธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม ลงบนกระถางบูชา พร้อมกับอธิษฐานขอพรหรือความปรารถนาที่เจ้าแม่กวนอิมจะได้ช่วยเหลือ

🙏 ยื่นซองบริจาคเงินลงในตู้รับบริจาค เพื่อสมทบทุนบูรณะและดูแลรักษาศาลเจ้า

🙏 ขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมและอวยพรให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความเคารพ ศรัทธา และความเชื่อมั่น เพื่อให้การกราบไหว้ขอพรศักดิ์สิทธิ์และสมหวังตามที่ปรารถนา

บทสวดเจ้าแม่กวนอิมต้นฉบับ

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (ท่อง 3 จบ กราบ 3 ครั้ง) นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต

พี่อ้วนสายมู