กราบไหว้องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, วิหารถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเป็นเอกลักษณ์ของ วัดอินทารามวรวิหาร บางยี่เรือ กรุงเทพ

วัดอินทารามวรวิหาร

ลูกเจ้าตาก นักรบนักทหารสมัยก่อน กลับการมากราบไหว้ รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่วัดอินทารามรามวรวิหาร ที่บางยี่เรือ จะพบกับความเข้มขลังของอนุสรณ์ของพระเจ้ากรุงธนบุรี และมีโบราณวัตถุสมัยพระองค์ท่านยังมีพระชนม์ชีพ เช่นพระแท่นบรรทม, พระอาสน์ที่ประทับทรงศีล, เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์และพระอัครมเหสี รวมถึง วิหารถวายพระเพลิง ที่มีพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงที่งดงาม ตามมามูกัน

พระพุทธรูปทรงม้า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดอินทารามวรวิหาร
วัดอินทารามวรวิหาร

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (โดยย่อ)
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่เดิมชื่อ สิน เข้ารับราชการประกอบคุณความดี ได้ปกครองเป็นเจ้าเมืองตากได้พระนาม พระยาตาก(สิน) และได้กอบกู้กรุงศรีอยุธยาเป็นเอกราชตามประวัติศาสตร์ ..ปลายปี พ.ศ.2310 พระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ณ. กรุงธนบุรี ใช้พระนามว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตรงกับวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2310 และรัฐบาลได้ถือเอาวันนี้เป็นวันที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สืบต่อมาจนปัจจุบัน

พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในมีวัตถุโบราณสมัยที่ท่านออกผนวช ณ.วัดอินทาราม เช่นพระแท่นบรรทม, พระราชอาสน์, พระบรมฉายาลักษณ์

วัดอินทารามวรวิหาร
วัดอินทารามวรวิหาร

พระไวทยากรวัด อินทาราม ธนบุรี แนะนำการกราบไหว้บูชา สมเด็จพระเจ้าตากสิน

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงที่งดงาม

อุโบสถที่งดงามมีพระประธานที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จัดสร้าง

วัดอินทารามวรวิหาร
วัดอินทารามวรวิหาร

วิหารถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

น่าจะเป็นแห่งเดียวที่จะได้เห็น พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง ใน วิหารถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า จะมีการเปิดให้ชมวันเสาร์อาทิตย์

วัดอินทารามวรวิหาร
วัดอินทารามวรวิหาร

ยังมีที่น่าติดตามด้านในเยอะมาก ถ้ามาวัดฝั่งธนบุรี วัดอินทารามวรวิหาร บางยี่เรือ กรุงเทพ จะเป็นอีกวัดที่ไม่ควรพลาดทั้งปวง

วัดอินทารามวรวิหาร
วัดอินทารามวรวิหาร

เป็นวัดที่ 43/100 ของพี่อ้วนสายมูแล้วในการเผยแพร่พุทธศาสนา ให้คนเข้าวัดทำบุญเพิ่มมากขึ้น ขอบุญกุศลนี้ให้พี่อ้วนที่ขอพรไว้สำเร็จโดยเร็ววัน ติดตามวัดต่อไปว่าจะไปมูที่ไหนต่อ