หลวงปู่โต๊ะ เกจิดังวัดประดู่ฉิมพลี กราบไหว้ขอพรในช่วงสงกรานต์

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

ต้อนรับวัดที่ 70/100 ของตัวเอง กับการไปนั่งสมาธิในอุโบสถเก่าที่วัดประดู่ฉิมพลี ที่มีเกจิอาจารย์เก่าที่ทุกคนรู้จัก หลวงปู่โต๊ะ อดีตเจ้าอาวาสที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนในประเทศไทย และ ต่างประเทศ เลยถือโอกาสเป็นคนเกิดฝั่งธนบุรี เลยไปกราบไหว้หลวงปู่โต๊ะ เขียนบารมีสืบทอดพุทธศาสนาไว้ใน Blog ของตัวเอง

อุโบสถเก่าที่แรกเลยที่อยากไป

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กว้าง 13 เมตร ยาว 32 เมตร สร้างตามศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 คือ ยกฐานสูง 2 ชั้น โดยเป็นฐานของอุโบสถชั้นหนึ่ง และเป็นชานโดยรอบอีกชั้นหนึ่ง มีบันไดที่ฐานทั้ง 4 ด้าน ภายในไม่มีเสาประธาน หลังคาลด 3 ชั้น ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา และคันทวย มีเสาราย รับชายคาที่ยื่นมาปกคลุมมุขหน้า-หลังและชาน โดยรอบอุโบสถ หน้าบันเป็นแบบกระเท่เซ ปั้นลายปูนประดับกระเบื้องเคลือบต่างสี

ซุ้มประตูหน้าต่างปั้นลายปูนเป็นลายดอกไม้ใบไม้ บานประตูและหน้าต่างปิดทองประดับกระจกลายยา (คือการขุดพื้นไม้ลงไปให้ได้ตามลวดลายที่กำหนด ตัดกระจกสีต่างส่วนพื้นช่องว่างระหว่างลาย (ช่องไฟ) ปิดทองทึบ เช่น บานประตู บานหน้าต่าง โต๊ะ ตู้ เป็นต้น)

อุโบสถเก่า วัดประดู่ฉิมพลี
อุโบสถเก่า วัดประดู่ฉิมพลี

“หลวงพ่อสุโขทัย พระพุทธสัมพันธมุนี” พระประธานในโบสถ์

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 99 นิ้ว พระพุทธรูปองค์นี้มีเรื่องเล่าว่า เมื่อวัดสร้างแล้วเสร็จนั้น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ได้เพียรพยายามเสาะหาพระพุทธรูปที่สวยงาม เพื่อนำมาประดิษฐานในพระอุโบสถ ซึ่งตามประวัติกล่าวว่า เจ้าอธิการวัดอ้อยช้าง หรือวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี ได้อัญเชิญพระพุทธรูป “พระศาสดา” มาจากจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดอ้อยช้าง แต่ความทราบไปถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ท่านจึงไปอัญเชิญมาประดิษสถานที่วัดประดู่ฉิมพลี

หากแต่ความทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสียก่อน จึงทรงมีพระบรมราชโองการลงมาว่า เนื่องจาก “พระศาสดา” เป็นพระพุทธรูปสำคัญอยู่คู่กับ “พระชินสีห์” มาก่อน จึงให้อัญเชิญพระศาสดา จากวัดประดู่ฉิมพลี มาไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อพระประธานของวัดประดู่ฉิมพลีไม่มีแล้ว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ จึงได้ไปเลือกหาพระพุทธรูปที่มีลักษณะพุทธศิลป์ที่สวยงาม และมีขนาดเท่ากับ “พระศาสดา” จากวัดอ้อยช้าง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะศิลปะสุโขทัย พระพักตร์เอิบอิ่ม ผิวองค์พระดั่งทองคำ จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถ วัดประดู่ฉิมพลี และได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระสุโขทัย” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อสุโขทัย”

“หลวงพ่อสุโขทัย พระพุทธสัมพันธมุนี”
“หลวงพ่อสุโขทัย พระพุทธสัมพันธมุนี”

วิหารพระยืน ปางห้ามญาติ

เป็นวิหารที่มีพระยืนปางห้ามญาติ และ รูปเหมือนบูชา หลวงปู่โต๊ะ อยู่

วิหาร พระปางห้ามญาติ
วิหาร พระปางห้ามญาติ

สถานที่กราบไหว้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ต้องยอมรับว่า ฝั่งธนบุรี จะมีสถานที่กราบไหว้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลายที่ตั้งแต่วัดอินทราราม ธนบุรี รวมถึงวัดประดู่ฉิมพลีด้วย จะอยู่ทางขึ้นไปไหว้ สถานที่ตั้งของรูปหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่โต๊ะ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลาราชสังวราภิมณฑ์

เมื่อเราขึ้นไป ศาลาราชสังวราภิมณฑ์ เป็นอาคารทรงไทย ก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น กว้าง 11 เมตร ยาว 16.50 เมตร เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อเหมือนพระราชสังวราภิมณฑ์ หรือหลวงปู่โต๊ะ อดีตเจ้าอาวาส

ศาลาราชสังวราภิมณฑ์
ศาลาราชสังวราภิมณฑ์

พระราชสังวราภิมณฑ์(โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ) หรือเรียกว่าหลวงปู่โต๊ะ

เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่พ.ศ. 2456 – 2524 รวมเวลานานถึง 68 ปี พระราชสังวราภิมณฑ์ หรือที่ชาวบ้านต่างเรียกขานกันว่า “หลวงปู่โต๊ะ” เป็นพระมหาเถระผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตร จนเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของมหาชน

หลวงปู่โต๊ะ
หลวงปู่โต๊ะ

ดูบรรยากาศวัดประดู่ฉิมพลีกันครับ

ติดตามรายละเอียดการเดินทางครั้งต่อไป อีก 30 วัดจะครบ 100 วัดแล้วครับ

#พี่อ้วนสายมู
#หลวงปู่โต๊ะ
#วัดประดู่ฉิมพลี