ข้อคิดเตือนใจ การปฏิบัติธรรมไม่มีทางลัด

ขันธ์ 5

การยินยอมให้สังขารธาตุ 1 ใน ขันธ์ 5 ที่ประกอบไปด้วย  รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็น เข้ามาในสังขารธาตุที่เรายังคงมีชีวิตอยู่ เพื่อหวังผลทางด้านฤทธิ์ หรือ บารมีญาณต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งผลที่ได้ตามมาเป็นผลเสียมากกว่าผลดี

ครูบาอาจารย์เตือนสติ

ปฏิบัติธรรมในโลกธาตุ

ครูบาอาจารย์ที่ดำรงขันธ์ธาตุ อาจจะไม่มีเป็นตัวตนเลยดั้นด้น ปฏิบัติธรรมกำหนดลมหายใจ แล้วระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ ละ ขันธ์ธาตุไปแล้ว นึกถึงครูอาจารย์ที่สำเร็จอภิญญา ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม หรือพระประธานที่เคยไปนั่งในโบสถ์มา แล้วกำหนดจิตให้ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นปู่ฤาษี หรือ ครูอาจารย์ต่าง ๆ สามารถมาในธาตุขันธ์ปัจจุบัน เพื่อต่อกุศลด้วยกัน ซึ่งมีทั้งผลดีและผลต่อร่างกายอย่างมาก จิตอยากจะไปทางด้าน ปฏิบัติกรรมฐาน เพียงอย่างเดียว ซึ่งครูบาอาจารย์มาในอีกจิตมาเตือนสติว่า การเดินไปทางนั้นจะส่งผลอีกทางในการใช้ชีวิตมันเสียไป

ขอขมากรรม เพราะ เหตุของจิตอยากจะสำเร็จโดยเร็วได้อภิญญาตามรอย ครูบาอาจารย์ที่สำเร็จไปแล้ว การปฏิบัติธรรมให้ได้ญาณสมาบัติ ไม่มีลางลัด ทุกอย่างต้องเริ่มด้วยตัวเอง ดำรงขันธ์ธาตุด้วยตัวเอง อะไรที่มาแฝงแล้วให้ขมากรรมซึ่งกัน ต่อครูบาอาจารย์ กรวดน้ำแล้ว เกือบล้มฟลุบ แล้วอ๊วกออกมา ร่างกายเบา เหมือนท่านได้รับรู้ว่าศิษย์คนนี้ผิดไป วันนี้เลยตั้งใจมาขอเขียนบันทึกไว้ เผื่อใครหรือ ตัวเองได้เข้ามาอ่านอีกรอบจะได้รู้ว่า เราได้เรียนรู้อะไรในวันนี้

ศิษย์ยังคงมีครูเป็นที่พึ่งทางใจ ศิษย์ก็จะเดินตามรอยครูที่ให้ไว้ ถือว่าวันนี้โชคดีที่ศิษย์มีครู ที่ช่วยชี้ทาง

พี่อ้วนสายมู