เยี่ยมชม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร วัดอารามหลวง เอามอไซค์มาจอดที่วัดแล้วไปกราบไหว้พระ นึกว่าแป็บเดียวอยู่นานเลย

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร หรือเรียกสั้น ๆ ว่า วัดมหาธาตุ แถวท่าพระจันทร์ เอามอไซค์มาจอดที่นี่ประจำ จุดที่ตื่นเต้นที่สุดคือ ทำกุญเแจมอไซค์หาย แต่ สุดท้ายร้านค้าที่ซื้อของเก็บไว้ให้ ก่อนหาเจอระลึกถึงครูบาอาจารย์ ตื่นเต้นสุดๆ ในชีวิต มาดูด้านในอุโบสถที่สงบเงียบมาก

ด้านในอุโบสถจะมีพระประธาน ล้อมรอบ วัดอารามหลวงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ แต่อยากเข้าไปกราบไหว้อุโบสถพระประธานด้านในมากกว่า ในอุโบสถก็จะมี 3 หลังใหญ่ ๆ อยู่ด้านใน มีบรรยากาศ หลายอย่างที่ได้เข้าไปกราบไหว้ ดีต่อการมาเลยทีเดียว

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

กราบไหว้ พระบรมสารีริกธาตุ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

พระประธานในอุโบสถ และพระพุทธรูปต่าง ๆ ล้อมรอบ เพื่อให้การเดินเวียนเทียนสมาธิ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

พระประธานในอุโบสถหลังใหญ่ ที่มีความรู้สึกอยากจะมานั่งกรรมฐานมากในสถานที่แห่งนี้ รู้สึกได้ว่าที่นี่พระพุทธรูปเยอะมากมีหลายสมัย

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

เราไปต่ออุโบสถอีกหลังก่อนจะไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

ก็เป็นวัดใน 1/100 ของปี 2565 ของตัวเองสำหรับการเดินทางให้ครบ 100 วัด และได้มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และ พระประธานในอุโบสถในวัดอารามหลวงของตัวเอง

พีอ้วนสายมู