วัดระฆังโฆสิตาราม กราบไหว้ขอพร (พระประธานยิ้มรับฟ้า) มาขอพรให้ตั้งตัวได้ในเร็ววัน

วัดระฆัง พระประธานยิ้มรับฟ้า

อัตตาหิ อัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ฉันใดฉันนั้น ถึงจุด ๆ นึงของชีวิตลูกจ้าง แล้วมาทำธุรกิจตัวเอง ก็เลยเข้ามาขอพรกับ พระประธานยิ้มรับฟ้า ในอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม ขึ้นชื่อว่าวัดระฆัง ก็ต้องให้ยินเสียงไปถึงลูกค้า และ ด้วยบารมีขององค์สมเด็จโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)) ที่สวดชินบัณชรอยู่ทุกวันแล้ว น่าจะได้พรกลับไปด้วยความโชคดี

วันนี้น้ำเหนือไหล และ ก็น้ำท่วมเป็นบางจุดที่เดินทางเข้ามา

จุดแรกที่เดินเข้ามากราบไหว้องค์หลวงปู่โต (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดระฆัง โฆสิตาราม
วัดระฆัง โฆสิตาราม

เป็นหลวงปู่โตองค์ที่ใหญ่มาก ถ้าสวดชินบัญชร หรือ กำลังจะเริ่มสวดแล้วอยากจำบทสวดได้ แนะนำมากราบไหว้หลวงปู่โตที่นี่ จริง ๆ ที่วัดนี้มาน่าจะเกิน 20 ครั้งได้แล้วมั้ง

ประตูพรหมรังสี ปี 2507

วัดระฆัง
วัดระฆัง

เราเข้าไปกราบไหว้ขอพร พระประธานยิ้มรับฟ้ากันครับ รวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้นั่งกรรมฐานด้วยจะดีมาก

วัดระฆัง พระประธานยิ้มรับฟ้า
วัดระฆัง พระประธานยิ้มรับฟ้า

เป็นอีก 1 วัดที่ไหว้พระ หรือ ตามรอย พระพุฒจารย์โต พรหมรังสี ควรจะมา ครั้งนี้ก็มาขอพรให้ประสบความสำเร็จในงานที่จะเริ่มต้น

พี่อ้วนสายมู