เทพไท้ส่วยเอี้ยะประจำปี 2567 นี้ ท่านมีนามว่า เทพเจ้าขุนพล หลีเซ้งไท่ส่วยแชกุง หรือหลี่เฉิงไท้สุ่ยซินจวิน (李诚太岁星君)

ปีชง 2567

เทพไท้ส่วยเอี้ยะ เป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา มีทั้งหมด 60 พระองค์ แต่ละปีท่านจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงมาจากสวรรค์เพื่อคุ้มครองดวงชะตาของมนุษย์

ปีชงต้องบูชากับเทพไท้ส่วยเอี้ยะ

สำหรับปี 2567 นี้เป็นปีแห่งมังกรไม้ใหญ่ (龙年 : 甲辰) เทพไท้ส่วยเอี้ยะประจำปีนี้ ท่านมีนามว่า เทพเจ้าขุนพล หลีเซ้งไท่ส่วยแชกุง หรือหลี่เฉิงไท้สุ่ยซินจวิน (李诚太岁星君)

ภาพจาก ไอยราเทวาลัย Aiyaradevalai

ท่านมีนามรองว่าเค่อเฉิง (克诚) เป็นชาวเมืองเว่ยหนัน สมัยราชวงศ์หยวน ช่วง ค.ศ.1279 -1368 ปัจจุบันคือ มณฑลซ่านซี

ท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นอย่างมาก ท่านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน ฉลาดหลักแหลม บริหารราชการอย่างเป็นธรรม รู้จักให้อภัย มีเมตตา มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี และเข้มงวดในระเบียบวินัยอย่างมาก

ท่านเป็นนักปกครอง ที่เน้นเมตตาธรรม กระตุ้นเตือนชาวบ้านให้ขยัน หมั่นเพียรทำไร่ไถนา สนับสนุนด้านการศึกษา และขจัดโจรภัย จนได้รับการสรรเสริญจากราษฎรอย่างมากหลาย หลังจากท่านละสังขารมนุษย์ลง จึงได้รับการสถาปนาจากจักรพรรดิจีน ให้เป็น 1 ใน 60 เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยะ ที่คุ้มครองดวงชะตามนุษย์สืบไป

การ์ดใบทองเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยะประจำปีนี้

การ์ดแก้ปีชง ทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การ์ดแก้ปีชง ทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สนใจสามารถซื้อได้ที่พี่อ้วนสายมู 0863863896 หรือ https://shopee.co.th/product/17696681/24511494046/