วัดบางกะจะ สักการะ ท้าวเวสสุวรรณ ยักษ์ทั้ง 4 ตน

วัดบางกะจะ สักการะ ท้าวเวสสุวรรณ ยักษ์ทั้ง 4

เราไปมา 3 วัดแล้ว ทั้งวัดนางกุย วัดใหญ่ชัยมงคล และ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดนี้เป็นวัดที่ 4 เลยจากวัดนางกุยมานิดหน่อย จะถึงวัดบางกะจะ แนะนำว่า ถ้าจะไหว้ท้าวเวสสุวรรณยักษ์ทั้ง 4 ควรจะมาที่นี่อย่างยิ่ง

ท้าวเวสสุวรรณ ยักษ์ทั้ง 4 ตน

ยักษ์ทั้ง 4 ตนประกอบไปด้วย ท้าวธครฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวเวสสุวรรณ ประดิษฐฐานอยู่ที่วัดบางกะจะ ให้ต้องการขอพรกับสายญาณยักษ์ มาที่ได้ครบหมดเลย พร้อมทั้งไปไหว้พระต่าง ๆในอุโบสถต่อ

วัดบางกะจะ สักการะ ท้าวเวสสุวรรณ ยักษ์ทั้ง 4
วัดบางกะจะ สักการะ ท้าวเวสสุวรรณ ยักษ์ทั้ง 4

สักการะ พระพุทธเศวตมงคล

พระพุทธเศวตมงคล
พระพุทธเศวตมงคล

ด้านในมีหลวงพ่อเขารดน้ำมนต์ให้กับสำหรับคนที่มาสักการะ พระพุทธเศวตมงคล ด้วยนะครับ แนะนำวัดนี้ เลยจากวัดนางกุยมานิดหน่อย ควรจะมาอย่างยิ่งครับ ติดตามวัดต่อไปในอยุธยาได้ครับ

พี่อ้วนสายมู