วัดพุทไธศวรรย์ สถาปัตยกรรมที่งามแบบอยุธยา

พระนอน วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์ 1 ใน 9 วัด ถ้าอยู่ในรายชื่อของการไหว้พระที่จังหวัดอยุธยา จะต้องมีชื่อวัดนี้อยู่ เหตุเนื่องด้วยความสวยงามของ โบราณวัตถุ ในสมัยก่อน มีทั้งพระนอน และ พระประธานอันเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การมา

ไหว้พระในอุโบสถ ก่อนเข้าไปในโบราณสถาน

วัดพุทไธศวรรย์ เน้นแต่งกายสุภาพ มีความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหมด เราไปกราบไหว้พระประธานในโบสถ์ก่อน

พระประธาน วัดพุทไธศวรรย์
พระประธาน วัดพุทไธศวรรย์

เสร็จการขอพร เราไปดูด้านในของเจดีย์ วัดพุทไธศวรรย์ ที่ใหญ่มาก มีพระประธานนั่งล้อมรอบ

วัดพุทไธศวรรย์
วัดพุทไธศวรรย์

บริเวณรอบ ๆ วัดก็จะมีพระประธาน ล้อมรอบ

พระประธาน วัดพุทไธศวรรย์

เราเดินไปรอบวัด แล้วไปสักการะพระนอน ในโบราณสถานต่อ

พระนอน วัดพุทไธศวรรย์

พระนอน วัดพุทไธศวรรย์
พระนอน วัดพุทไธศวรรย์

โบสถ์มหาอุตย์ในเจดีย์ วัดพุทไธศวรรย์

โบสถ์มหาอุตย์ในเจดีย์ วัดพุทไธศวรรย์ เป็นอีกที่ใครมีเคราะห์ต่าง ๆ เข้าไปด้านใน ระวังค้างคาว เยอะพอกัน

โบสถ์มหาอุตย์ในเจดีย์ วัดพุทไธศวรรย์
โบสถ์มหาอุตย์ในเจดีย์ วัดพุทไธศวรรย์

เป็นวัดที่ 4 ของการเดินทางแล้วนะครับ ได้บุญกันเต็มอิ่มแต่ยังไม่จบ ไปต่อวัดอื่นกันครับ อย่าลืมติดตามกันนะครับ

พี่อ้วนสายมู