พาไปแก้ชง 2567 ณ วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช ต้องทำอย่างไร?

แก้ชง วัดเล่งไน่ยี 2567

ปีชง ในความหมายของคนจีน คืออะไร?

ปีชงคือ“ปีชง” ในภาษาจีน หมายถึง การปะทะ ซึ่งคำว่า “ชง” ไม่ได้แปลว่าร้ายเสมอไป แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ซึ่งบางครั้งการชงก็เป็นการนำสิ่งที่ไม่ดีออกไป ทำให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนั้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเป็น 2 เท่า แต่คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักแต่ชงในเรื่องไม่ดี หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางร้าย เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วย เป็นต้น สำหรับปีชงในตำราจีนดั้งเดิม มีแค่ปีชง (ปะทะ) รุนแรงสุดเท่านั้น แต่ความเชื่อในปัจจุบัน แต่ละปีจะมีทั้งปีชงโดยตรง หรือชง 100% และยังมีปีชงร่วม ได้แก่

ปีชง – คือ ปีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด (100%)
ปีคัก – คือผู้ที่เกิดปีเดียวกันกับปีนักษัตรในรอบปีนั้น ทำให้ต้องเผชิญความอึดอัด จะทำอะไรก็ติดขัด
ปีเฮ้ง – อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพ คดีความ เรื่องเอกสารต้องรอบคอบ ห้ามค้ำประกันใครเด็ดขาด และอาจโดนประทุษร้าย
ปีผั่ว – ระวังผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วย การงานหยุดชะงัก หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิด ความรักไม่ราบรื่น

ปีเกิดที่ได้รับอิทธิพลจาก เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าขุนพลหลีเซ้งไต่เจียงกุง 

1.หลัก “ชง” เจ้าชะตาปีจอทั้ง 5 รอบอายุ ( พ.ศ. 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561 )
เจ้าชะตาปีจอที่ตกหลัก “ชง” ตามหลักโหราศาสตร์จีน ถือว่าจะประสบกับเคราะห์หามยามร้ายค่อนข้างหนัก ทั้งในเรื่องธุรกิจ การงาน โชคลาภการเงิน การลงทุนในด้านต่างๆ รวมถึงเรื่องคู่ครองคนรัก และเรื่องสุขภาพล้วนต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมีแนวโน้ม จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่สมหวัง ท่านควรถือโอกาสทำบุญสะเดาะ เคราะห์ และพกฮู้ไท้ส่วยประจำปีติดตัวไว้เสมอ

2.หลัก “คัก” เจ้าชะตาปีมะโรงทั้ง 5 รอบอายุ ( พ.ศ. 2543,2531,2519,2507,2495 )
เจ้าชะตาปีมะโรงที่ตกหลัก “คัก” ตลอดปีนี้ทั้งปีอาจต้อง เผชิญกับเรื่องวุ่นวายเดือดร้อน แม้จะมีโชคและความสุขคละเคล้าปะปน ในชะตาชีวิต แต่ดูเหมือนสิ่งที่ท่านคาดหวังความสำเร็จและลาภผลต่างๆ จะถูกบั่นทอนลดหายไปเกือบครึ่ง จะรุ่งเรืองก็ไม่ส่งผลดีถึงที่สุด จะมีผู้อื่น มาแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ไปครอง คิดอ่านทำการใดห้ามประมาท ชะล่าใจ สิ่งที่คาดหวังกะเกณฑ์ไว้อาจหลุดลอยไปง่ายๆ คงต้องทำบุญ ทำทาน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไหว้สะเดาะเคราะห์ดวงชะตา และพกฮู้ไท้ส่วย ประจำปีติดตัวไว้เสมอ จึงจะรับมือปีแห่งเคราะห์ภัยนี้ได้

3.หลัก “เฮ้ง” เจ้าชะตาปีมะแมทั้ง 5 รอบอายุ ( พ.ศ. 2546,2534,2522,2510,2498 )
เจ้าชะตาปีมะเมียที่ตกหลัก “เฮ้ง” ตลอดปีนี้ทั้งปีอาจต้องเผชิญ อุปสรรคปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิต ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคดีความ การขึ้นโรงขึ้นศาล การประกอบสัมมาอาชีพใดๆ ที่ขัดหรือเสี่ยงต่อกฎหมาย บ้านเมือง ก็มีเกณฑ์จะได้รับโทษทัณฑ์ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร สัญญาต่างๆ รวมถึงการตกลงธุรกิจที่มีผลผูกมัดระยะยาว ต้องระมัดระวัง รอบคอบให้มากๆ ระวังสิ่งที่ซ่อนเร้นแอบแฝงจะทำให้ตกที่นั่งลำบาก นอกจากนี้ไม่ควรตกปากรับรองค้ำประกันให้ผู้อื่น และควรระมัดระวังตัว อาจถูกประทุษร้ายให้ได้รับบาดเจ็บ

4.หลัก “ผั่ว” เจ้าชะตาปีฉลูทั้ง 5 รอบอายุ ( พ.ศ. 2552,2540,2528,2516,2504 )
เจ้าชะตาปีฉลูที่ตกหลัก “ผั่ว” ตลอดปีนี้ทั้งปีให้ระวังเรื่อง ผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บป่วยไม่สบาย การงานหยุดชะงัก หรือมิฉะนั้นการงาน ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดหมาย ท่านควรต้องเตรียมการ วางแผนทุกอย่างด้วยความรอบคอบรัดกุม อีกทั้งเรื่องความรักก็ค่อนข้าง อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ระวังจะมีเรื่องขัดแย้งไม่ราบรื่นกับคู่ครองคนรัก

การไปแก้ชง ณ วัดเล่งเน่ยยี่

การแก้ชงคือ การไปทำบุญสะเดาะห์เคราะห์ ซื้อกระดาษเงินกระดาษทอง หรือ ภาษาจีนแต้จิ่วเรียกว่า อิ่งเตี๋ย กับ กระดาษ เขียนวันเดือนปีเกิด เพื่อไปกราบขอพอ กับเทพเจ้า ไฉ่ซิงเอี้ย แล้ว ปัดจำนวน 12 ครั้ง

100 บาท สำหรับอิงเตี่ยที่เราจะไปไหว้ ต่อ 1 ชุด

ปีนี้ห้ามจุดธูป เพียงแค่เขียนชื่อแล้วไปปัด (กรณีไปเอง) กรณีฝากไปไหว้ ก็เขียนชื่อแต่ไม่ต้องปัด สามารถฝากไหว้ได้ หรือ ฝากคนอื่นไปแก้ชงได้ ทำเหอะจะสบายใจภายหลัง

2. วันเดือนปีที่ชง เขียนไว้เบื้องต้นแล้ว ด้านบน เมื่อเขียนเสร็จก็เดินทางลูกศรไป

แก้ชง วัดเล่งไน่ยี 2567
แก้ชง วัดเล่งไน่ยี 2567

เทพเจ้าไท่ส่วยเอี้ยจะอยู่ขวาสุด เราจะต้องมาปัด จำนวน 12 ครั้งและฝากรายชื่อไว้

เมื่อถึ้งสิ้นปี จะเอารายชื่อทั้งหมดไปสวดสะเดาะเคราห์ในการคุ้มครองดวงชะตา แบบโหราศาสตร์จีน ก็ถือว่าเป็นการจบขั้นตอนของการแก้ปีชงที่วัดเล่งไหน่ยี่เยาวราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Clip ขั้นตอนดูแบบ Video ได้

ไม่ไปแก้พกการ์ดแก้ปีชงก็ได้

การ์ดแก้ปีชง ทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การ์ดแก้ปีชง ทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สามารถซื้อได้ที่ Shopee ตาม Link นี้เลยครับ

พี่อ้วนสายมู

แผ่นทองแก้ปีชง